Väätsa vald

Rohkem Väätsa valla uudiseid leiab:

Imavere vald

Rohkem Imavere valla uudiseid leiab:

×

Hoiatus

JFile: :lugemine: Faili avamine ebaõnnestus: https://imaverevv.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/cLtPyCtoDz5b/rss

OSTAME OMADELT JA JÄTAME RAHA KOJU!

Lõuna-Järvamaa koostööportaali eesmärk on koondada Lõuna-Järvamaa (Imavere, Türi ja Väätsa valla) ettevõtjad, kaardistada nende poolt pakutavad teenused ja tooted ning reklaamida Lõuna-Järvamaa ettevõtteid ühtses portaalis toodete ja teenuste lõikes. Portaal aitab osta-müüa-vahetada. Portaali kaudu on võimalik piirkonna ettevõtjatel saada informatsiooni piirkonnas tegutsevate teiste ettevõtjate kohta, et ettevõtjatel oleks võimalik teha koostööd. Soovime muuta mõtteviisi – ettevõtjad on koostööpartnerid mitte konkurendid. Portaali loomise eesmärk on viia kohalikud tooted ja teenused otse kohaliku tarbijani. Portaal väärtustab kohalikke tooteid ja teenuseid ning propageerib mõtteviisi – TOETAN ENDA KOGUKONDA.

Uued kataloogis